Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA SOCIOLÒGICA CONTEMPORÀNIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Teoría Sociológica Contemporánea es una asignatura obligatoria que en el actual Plan de estudios tiene 6 créditos ECTS. La asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del Grado de Sociología, concretamente en el segundo curso. La asignatura versa sobre el aprendizaje de la historia de la Teoría Sociológica y sus principales escuelas hasta la llegada del siglo XX.

La asignatura de Teoría Sociológica Contemporánea aparece vinculada directa o indirectamente con el resto de las asignaturas de la licenciatura de Sociología pero lo hace de manera más evidente con: Teoría Sociológica Clásica, Sociología General I y II, Historia Política y Social Contemporánea, Sociología de la Cultura y, Cambio Social y Tendencias de Futuro.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CTUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES1 : Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana i els seus processos.

 

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)

 • CEE1 : Actitud crítica respecte de les doctrines (corrents principals, paradigmes dominants) i les pràctiques socials.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer les teories sociològiques del segle XX.

- Conèixer els principals autors que han conformat el pensament sociològic al llarg del segle XX i els seus textos més destacats.

- Comprendre l'evolució de la teoria sociològica davant les societats complexes del segle XX.

- Analitzar els principals conceptes de la teoria sociològica i ser capaç de fer comparacions entre aquests.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 23015
Professor/a responsable:
GARRIGOS MONERRIS, JOSE IGNACIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix