Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET PENAL. PART GENERAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

DADES DE L'ASSIGNATURA

Assignatura : DRET PENAL. PART GENERAL                Codi 19012

Titulacions en què s'impartix : Grau en Dret.
                                            Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses (DADE)
                                            Grau en Dret i Criminologia

Crèdits: 9 ECTS

Tipus: Obligatòria

Curs: 2n Primer quadrimestre

Departament: Dret Internacional Públic i Dret Penal

Àrea: Dret Penal

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i fer servir els principis generals del dret penal i l'àmbit de vigència d'aquest, a més de la teoria jurídica del delicte i les seues conseqüències jurídiques.
 • Capacitat per a determinar l'existència de delicte i concretar la pena aplicable.
 • Capacitat per a fer servir els conceptes de la teoria jurídica del delicte i de les seues conseqüències jurídiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

L'objectiu principal se centra a conéixer les institucions bàsiques de la Part General del Dret Penal per a poder aplicar-les posteriorment en l'estudi dels delictes en particular.

 

 

Dades generals

Codi: 19012
Professor/a responsable:
SANDOVAL CORONADO, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,70
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 2,7
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix