Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ORGANITZACIÓ I MÈTODES DE TREBALL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Capacitat per a aplicar tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social a l'àmbit laboral.
 • CE15 : Capacitat per a aplicar les tècniques d'avaluació i auditoria sociolaboral.
 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE2 : Capacitat per a fer anàlisis i diagnòstics, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa, organització del treball, estudis de mètodes i estudis de temps de treball.
 • CE5 : Capacitat per a dirigir grups de persones.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre el concepte d'organització i la diversitat de funcions empresarials i organitzatives.
 • Tenir aptitud per a prendre decisions relatives al disseny d'estructures organitzatives.
 • Fer diagnòstics i propostes de millora de l'organització d'una empresa.
 • Saber confeccionar, aplicar i interpretar ràtios de productivitat.
 • Conèixer i saber aplicar tècniques d'estudi de temps i mètodes de treball.
 • Tenir aptitud per al disseny de plans d'incentius a la producció.
 • Conèixer els fonaments de la direcció de grups humans.
 • Fer servir un registre escrit adequat i el vocabulari específic correcte.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 28013
Professor/a responsable:
LLOPIS VAÑO, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix