Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Como consecuencia de la no aceptación por parte de este apartado del campus virtual del formato en que han sido elaboradas las guías docentes para los centros y departamentos correspondientes, y por razones de limitación de espacio en el mismo, la guía docente que debería aparecer en esta área quedará reflejada en la sección de materiales de este mismo campus virtual. Para acceder a ella es suficiente con entrar en la página principal del campus virtual,  pinchar en materiales y ahí en la opción de ver. También existe la posibilidad de acceso a través del menú principal del campus virtual -> recursos de aprendizaje -> materiales -> ver. Muchas gracias.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE5 : Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els fonaments de la sociologia.
 • Interpretar la realitat social des d'una perspectiva sociològica.
 • Conèixer les característiques bàsiques que defineixen la identitat de la sociologia com a disciplina científica i el seu objecte d'estudi.
 • Conèixer els conceptes sociològics fonamentals.
 • Conèixer les teories sociològiques fonamentals.
 • Saber contextualitzar i explicar els fenòmens socials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 18503
Professor/a responsable:
BASTERRA PEREZ, ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix