Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET CONCURSAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En la asignatura de Derecho Concursal  se aborda el estudio del Derecho Concursal, que comprende las materias especificadas en el programa de la asignatura.

La importancia de esta materia radica en la necesidad que tienen los futuros graduados en Derecho especializados en la rama de empresa  de conocer los principios básicos que inspiran  el conjunto de normas jurídico privadas que, dentro del marco de nuestra constitución económica, se ocupan de regular las crisis económicas empresariales.

En cuanto al sentido y ubicación en el plan de estudios, la asignatura se ubica en el cuarto cursocon el fin de dotar de una base jurídica respecto de las normas jurídicas que regulan el concurso de acreedores que los estudiantes irán adquiriendo conformen avancen en los estudios pertinentes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.
 • CE11 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE12 : Capacitat per a argumentar jurídicament.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE5 : Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant d'un auditori.
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre el conjunt de normes jurídiques privades que afecten la insolvència de l'empresa, a més del caràcter evolutiu i dinàmic de la seua reglamentació específica.
 • Capacitat per a analitzar, diagnosticar, donar suport, treballar en grup i prendre decisions en qualsevol qüestió mercantil relacionada amb les crisis empresarials.
 • Capacitat per a elaborar i desenvolupar la informació i els coneixements adquirits en relació amb la insolvència empresarial en l'àmbit mercantil i l'aplicació pràctica en l'activitat professional.
 • Analitzar, planificar i gestionar totes les qüestions que circumscriuen en l'àmbit mercantil les crisis empresarials a partir de fonts d'informació, mètodes i tècniques apropiades.
 • Comprendre les interrelacions dels diversos òrgans del concurs quant al compliment de les obligacions imposades en normes juridicomercantils i la responsabilitat generada per la infracció d'aquestes normes, a fi de poder identificar i canalitzar els problemes amb incidència jurídica que es plantegen en la pràctica laboral de futur professional en relacions laborals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Conocer, comprender y asimilar la configuración actual del Derecho concursal  y de sus principales instituciones.

2. Conocer, comprender y asimilar el conjunto de normas jurídico privadas que, dentro del marco de nuestra constitución económica, se ocupan de regular las crisis económicas empresariales.

3. Conocer y comprender el marco jurídico en que se inserta el Derecho concursal español.

 

 

Dades generals

Codi: 19028
Professor/a responsable:
IÑIGUEZ ORTEGA, MARIA PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix