Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ELECTROMAGNETISME I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura de Electromagnetismo I es la primera asignatura que se imparte en el grado dentro del bloque dedicado a “Electromagnetismo y Óptica”, concretamente en el segundo semestre del segundo curso. El resto de asignaturas de este bloque (Electromagnetismo II, Óptica I y Óptica II) se imparten en el tercer curso.
Anteriormente los alumnos han recibido una introducción básica al electromagnetismo en la asignatura de Física II, que se imparte en el segundo semestre del primer curso del grado de Física. Además, los alumnos han recibido conocimientos de Análisis Matemático impartidos a través de tres asignaturas de Análisis, dos en primer curso y una en el primer semestre del segundo curso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE13 : Comprendre les teories físiques més importants.
 • CE2 : Reconèixer i valorar els processos físics en la vida diària.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

• Dominar la descripción básica de la creación de campos eléctricos por cargas y de la acción de los campos sobre las cargas.
• Conocer cómo se comportan los medios materiales en presencia de campos eléctricos.
• Conocer los principios básicos de los circuitos de corriente continua y el comportamiento de una corriente eléctrica en éstos.
• Dominar la descripción básica de los campos magnéticos y su acción.
• Conocer cómo se comportan los medios materiales en presencia de campos magnéticos.
• Dominar el concepto de inducción magnética y las relaciones básicas entre campo eléctrico y magnético.
• Saber utilizar algunos programas informáticos en el ámbito del electromagnetismo.

 

 

Dades generals

Codi: 26232
Professor/a responsable:
DIAZ GARCIA, MARIA ANGELES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA MATÈRIA CONDENSADA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix