Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MECÀNICA CLÀSSICA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Se introducirán los conceptos propios de la mecánica relativista y de los medios contínuos.

Para ello se presupone que los alumnos tienen un conocimiento de  mecánica lagrangiana y de cálculo en varias variables y álgebra tensorial básico, indispensable para poder seguir los desarrollos de esta asignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE7 : Adquirir nous conceptes matemàtics.
 • CE9 : Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

Comprender los principios físicos de la relatividad especial.
Comprender el concepto de espacio-tiempo tetradimensional.
Comprender el concepto de covarianza de las leyes físicas.
Comprender el concepto de campo.
Compreder el concepto de impulso y energía asociados a un campo.
Aplicaciones en la teoría de medios contínuos.

 

 

 

Dades generals

Codi: 26228
Professor/a responsable:
CHIAPPE ACOSTA, GUILLERMO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA MATÈRIA CONDENSADA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix