Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ASTROFÍSICA ESTEL·LAR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

L'assignatura Astrofísica Estel·lar en el grau de Física té per objecte que l'alumne aprofundeixi en els seus coneixements dels principis físics que regeixen l'estructura i evolució de les estrelles, i els sistemes estel·lars. S'utilitzaran bona part dels coneixements matemàtics i físics que l'alumne ha après en els anys anteriors de la titulació. Per a abordar certs temes, s'introduiran alguns conceptes matemàtics nous, d'una forma intuïtiva.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE11 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • CE12 : Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE9 : Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

-Comprensió de la importància de la relació teoria-observació en Astrofísica.
-Adquirir coneixements avançats d'Astrofísica estel·lar.
-Ser capaç de plantejar i resoldre problemes d'Astrofísica Estel·lar.
-Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a modelar i resoldre problemes d'Astrofísica Estel·lar.
-Saber aplicar la Mecànica Clàssica, Hidrodinàmica, o Electromagnetisme a models estel·lars.

 

 

 

Dades generals

Codi: 26208
Professor/a responsable:
PONS BOTELLA, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix