Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ÀLGEBRA LINEAL I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

El Álgebra Lineal es un pilar básico de las Matemáticas y de la Ciencia en general: sus conceptos y métodos, básicos o avanzados, se requieren para el desarrollo de numerosas ramas del Álgebra, el Análisis, la Geometría, la Estadística, la Investigación Operativa...

El objetivo básico de la asignatura es el de comprender, manejar y relacionar los conceptos y métodos básicos del Álgebra Lineal.  Sin duda, el estudiante de Física necesitará a menudo usar estos conocimientos e incluso desarrollar otros más sofisticados, por lo que tan importante como manejar los métodos debe ser comprender bien los conceptos que hay detrás de ellos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG6 : Aprendre autònomament.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
 • CE17 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques.
 • CE7 : Adquirir nous conceptes matemàtics.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

 

 • Conocer las estructuras algebraicas básicas de semigrupo, monoide, grupo, anillo, dominio de integridad y cuerpo.
 • Conocer el conjunto de los números complejos y su estructura algebraica.
 • Ser capaz de expresar los números complejos en sus diferentes formas y de realizar operaciones con ellos.


 

 

Dades generals

Codi: 26205
Professor/a responsable:
FAJARDO GOMEZ, MARIA DOLORES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ÀLGEBRA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix