Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ÒPTICA OFTÀLMICA III

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES25 : Conèixer i calcular els paràmetres geomètrics, òptics i físics més rellevants que caracteritzen tot tipus de lent oftàlmica utilitzada en prescripcions optomètriques i saber relacionar-los amb les propietats que intervenen en el procés d'adaptació.
 • CES26 : Conèixer les propietats físiques i químiques dels materials utilitzats en l'òptica i l'optometria.
 • CES27 : Conèixer els processos de selecció, fabricació i disseny de les lents.
 • CES28 : Ser capaç d'utilitzar les tècniques de centrat, adaptació, muntatge i manipulació de tot tipus de lents, d'una prescripció optomètrica, ajuda visual i ulleres de protecció.
 • CES29 : Conèixer i utilitzar les tècniques per a l'anàlisi, mesurament, correcció i control dels efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar el disseny i l'adaptació dels mateixos.
 • CES30 : Capacitar per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • CES31 : Conèixer les aberracions dels sistemes òptics.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES58 : Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • CES88 : Identificar i analitzar els factors de risc mediambientals i laborals que poden causar problemes visuals.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 5: competències de treball de final de grau i pràctiques externes

 • CES89 : Aplicar els coneixements adquirits en els mòduls anteriors en establiments d'òptica, clíniques i hospitals i empreses del sector.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i calcular els paràmetres geomètrics, òptics i físics més rellevants que caracteritzen tot tipus de lent oftàlmica utilitzada en prescripcions optomètriques i saber relacionar-los amb les propietats que intervenen en el procés d'adaptació.
 • Conèixer les propietats físiques i químiques dels materials utilitzats en l'òptica i l'optometria.
 • Conèixer els processos de selecció, fabricació i disseny de les lents.
 • Ser capaç d'usar les tècniques de centratge, adaptació, muntatge i manipulació de tot tipus de lents, d'una prescripció optomètrica, ajuda visual i ullera de protecció.
 • Conèixer i usar les tècniques per a analitzar, mesurar, corregir i controlar els efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar-ne el disseny i l'adaptació.
 • Tenir capacitat per a calcular els paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • Conèixer les aberracions dels sistemes òptics.
 • Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • Aplicar les tècniques de muntatge de correccions o compensacions visuals en ulleres i possible retoc de lents de contacte.
 • Prendre contacte amb la comercialització dels productes, l'aprovisionament, l'emagatzematge, la conservació i la informació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 24040
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix