Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FARMACOLOGIA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES21 : Conèixer i saber usar material i tècniques bàsiques de laboratori.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES37 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb l'atenció i rehabilitació de la salut.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES41 : Reconèixer els diferents tipus de mecanismes i processos fisiopatològics que desencadenen les malalties oculars.
 • CES42 : Conèixer els símptomes de les malalties visuals i reconèixer els signes que hi estan associats. Reconèixer les alteracions que modifiquen el funcionament normal i desencadenen processos patològics que afecten la visió.
 • CES43 : Conèixer i aplicar els procediments i indicacions dels diferents mètodes d'exploració clínica i les tècniques diagnòstiques complementàries.
 • CES44 : Conèixer les formes de presentació i vies d'administració generals dels fàrmacs.
 • CES45 : Conèixer els principis generals de farmacocinètica i farmacodinàmica.
 • CES47 : Conèixer els preparats tòpics oculars, amb especial atenció a l'ús dels fàrmacs que faciliten l'examen visual i optomètric.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES66 : Conèixer les propietats dels tipus de lents de contacte i pròtesis oculars.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les propietats i funcions dels elements que integren el sistema visual.
 • Conèixer les formes de presentació i les vies d'administració generals dels fàrmacs.
 • Conèixer els principis generals de farmacocinètica i farmacodinàmica.
 • Conèixer les accions farmacològiques, els efectes col·laterals i les interaccions dels medicaments.
 • Conèixer els preparats tòpics oculars, amb especial atenció a l'ús dels fàrmacs que faciliten l'examen visual i optomètric.
 • Conèixer els efectes sistèmics adversos més freqüents després d'aplicar els fàrmacs tòpics oculars habituals.
 • Conèixer les manifestacions de les malalties sistèmiques dels ulls.
 • Conèixer i usar les tècniques i els materials bàsics de laboratori.
 • Conèixer les dissolucions de manteniment, diagnòstic i tractament i associar-les amb les característiques lenticulars i oculars.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 24029
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: FARMACOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix