Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES ÒPTICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

La asignatura Sistemas Ópticos pertenece a la materia “Óptica” y forma parte de la formación básica del futuro graduado en Óptica y Optometría. Esta asignatura se imparte en el primer cuatrimestre del segundo curso.
En esta asignatura se establecen los conocimientos teóricos y prácticos que van a permitir realizar un análisis aberrométrico, fotométrico y de calidad de imagen de cualquier sistema óptico en general. Estos conocimientos van a servir de base para  la comprensión de los sistemas que se van a estudiar en el resto de asignaturas de la materia (Óptica Instrumental y Óptica Física) y otras materias afines (Óptica Visual, Óptica oftálmica,…)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES13 : Conèixer el procés de formació d'imatges i propietats dels sistemes òptics.
 • CES21 : Conèixer i saber usar material i tècniques bàsiques de laboratori.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES30 : Capacitar per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • CES31 : Conèixer les aberracions dels sistemes òptics.
 • CES32 : Conèixer els fonaments i lleis radiomètriques i fotomètriques.
 • CES34 : Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retinal.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el procés de formació d'imatges i les propietats dels sistemes òptics.
 • Conèixer i usar tècniques i materials bàsics de laboratori.
 • Capacitat per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • Conèixer les aberracions dels sistemes òptics.
 • Conèixer les lleis i els fonaments radiomàtrics i fotomètrics.
 • Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retinal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 24023
Professor/a responsable:
GARCIA LLOPIS, CELIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,08
Crèdits pràctics: 1,32
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,08
  Crèdits pràctics: 1,32
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix