Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ÒPTICA VISUAL I

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES13 : Conèixer el procés de formació d'imatges i propietats dels sistemes òptics.
 • CES14 : Reconèixer l'ull com a sistema òptic.
 • CES15 : Conèixer els models bàsics de visió.
 • CES21 : Conèixer i saber usar material i tècniques bàsiques de laboratori.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES33 : Conèixer els paràmetres i els models oculars.
 • CES34 : Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retinal.
 • CES37 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb l'atenció i rehabilitació de la salut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el procés de formació d'imatges i les propietats dels sistemes òptics.
 • Reconèixer l'ull com a sistema òptic.
 • Conèixer els models bàsics de visió.
 • Conèixer i usar les tècniques i els materials bàsics de laboratori.
 • Conèixer els paràmetres i els models oculars.
 • Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retinal.
 • Conèixer les propietats i funcions dels diversos elements que integren el sistema visual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 24021
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,48
Crèdits pràctics: 0,92
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,48
  Crèdits pràctics: 0,92
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix