Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATERIALS ÒPTICS

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES16 : Conèixer l'estructura de la matèria, els processos químics de dissolució i l'estructura, propietats i reactivitat dels compostos orgànics.
 • CES21 : Conèixer i saber usar material i tècniques bàsiques de laboratori.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES23 : Conèixer la propagació de la llum en medis isòtrops, la interacció llum/matèria, les interferències lluminoses, els fenòmens de difracció, les propietats de superfícies monocapes i multicapes i els principis del làser i les seues aplicacions.
 • CES26 : Conèixer les propietats físiques i químiques dels materials utilitzats en l'òptica i l'optometria.
 • CES27 : Conèixer els processos de selecció, fabricació i disseny de les lents.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES63 : Conèixer les tècniques actuals de cirurgia ocular i tenir capacitat per a fer les proves oculars incloses en l'examen preoperatori i postoperatori.
 • CES64 : Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
 • CES66 : Conèixer les propietats dels tipus de lents de contacte i pròtesis oculars.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'estructura de la matèria, els processos químics de dissolució i l'estructura, les propietats i la reactivitat dels compostos orgànics.
 • Conèixer i manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.
 • Conèixer la propagació de la llum en medis isòtrops, la interacció llum-matèria, les interferències lluminoses, els fenòmens de difracció, les propietats de superfícies monocapes i multicapes i els principis i les aplicacions del làser.
 • Conèixer les propietats físiques i químiques dels materials utilitzats en l'òptica i l'optometria.
 • Conèixer els processos de selecció, fabricació i disseny de les lents.
 • Conèixer les propietats dels tipus de lents de contacte i pròtesis oculars.
 • Conèixer la geometria i les propietats fisicoquímiques de les lents de contacte i associar-les a les particularitats oculars i refractives.
 • Conèixer les dissolucions de manteniment, diagnòstic i tractament i associar-les a les característiques lenticulars i oculars.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 24020
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 1,68
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA ORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 1,68
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix