Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOQUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

 

Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.

La Bioquímica es una materia de formación básica en el Grado en Óptica y Optometría. A través de ella, el futuro Graduado tendrá un conocimiento a nivel general de los tipos de biomoléculas presentes en los seres vivos, su naturaleza química y sus funciones biológicas, con referencia especial a su papel en el órgano ocular y el proceso visual. Asimismo, la Bioquímica formará al futuro Graduado en procesos biomoleculares básicos para el funcionamiento normal de las células y particulares del órgano ocular y el proceso visual. 

Esta asignatura proporciona las bases para la comprensión de otras materias del Grado relacionadas con la parte biológica, patológica y terapéutica de la Óptica, que son conocimientos esenciales para un profesional de la Óptica y la Optometría, especialmente en áreas clínicas y de I+D+i

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES17 : Conèixer la composició i l'estructura de les molècules que formen els éssers vius.
 • CES18 : Comprendre les transformacions d'unes biomolècules en unes altres.
 • CES19 : Estudiar les bases moleculars de l'emmagatzematge i de l'expressió de la informació biològica.
 • CES20 : Aplicar els coneixements bioquímics a l'ull i al procés de la visió.
 • CES21 : Conèixer i saber usar material i tècniques bàsiques de laboratori.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'estructura i la funció de les biomolècules en general i de les biomolècules rellevants per a l'òrgan visual i la visió.
 • Conèixer els fluxos d'informació genètica i els mecanismes moleculars implicats en aquests.
 • Comprendre els mecanismes moleculars de control del flux d'informació genètica i la seua funció biològica.
 • Conèixer el disseny general del metabolisme cel·lular, la manera d'obtenir energia química i les transformacions químiques que esdevenen en les vies del metabolisme intermediari.
 • Conèixer el metabolisme de molècules rellevants per a l'òrgan visual i la visió.
 • Conèixer els elements que integren els sistemes de recepció i interpretació de senyals extracel·lulars, de llum i comprendre'n el funcionament.
 • Conèixer i comprendre el procés de fotorecepció en l'ull a nivell molecular.
 • Saber fer de manera segura experiments de caracterització de biomolècules relacionades amb la visió.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 24016
Professor/a responsable:
BRU MARTINEZ, ROQUE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,68
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 1,68
  Crèdits pràctics: 0,72
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix