Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATEMÀTIQUES I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura de Matemàtiques I es troba situada dins del bloc d'assignatures bàsiques en el grau de químiqua. S'impartix en el primer quadrimestre del primer curs del grau i s'estudia amb la motivació de conéixer adequadament altres disciplines rellevants per a la Química.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOLOGIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques (CE)

 • CE23 : Conèixer adequadament altres disciplines rellevants per a la geologia.
 • CE24 : Saber aplicar els principis bàsics de la física, la química, la biologia i les matemàtiques al coneixement de la Terra i a la comprensió dels processos geològics.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.

 

GRAU EN QUÍMICA

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE17 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals i optimitzar processos químics.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Introducció al concepte i desenvolupament de les tècniques de càlcul lligades a les nocions de derivada i integral i a l'aplicació d'aquests als problemes que es deriven de les reaccions químiques i de l'optimització de processos.
 • Conèixer les tècniques algebraiques associades a les transformacions lineals i quadràtiques.
 • Resoldre problemes quantitatius i qualitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • Fer, presentar i defensar informes científics per escrit i oralment.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Introduir en el concepte i en el desenrotllament de les tècniques de càlcul lligades a les nocions de derivada i integral, així com la seua aplicació als problemes que es deriven de les reaccions químiques i de l'optimització de processos.

Conéixer les tècniques algebraiques associades a les transformacions lineals i quadràtiques.

Resoldre problemes quantitatius i qualitatius segons models prèviament desenrotllats. Reconéixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.

Realitzar, presentar i defendre informes científics tant de forma escrita com oral davant d'una audiència.

 

 

Dades generals

Codi: 26010
Professor/a responsable:
GANDIA TORTOSA, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix