Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DECISIONS COL·LECTIVES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Este curso analiza los fundamentos de la teoría de las contiendas. Forma parte de las asignaturas que conducen a la especialización en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, y está fuertemente vinculada con Teoría de Juegos, Economía de la Incertidumbre y la Información y también con los cursos de Optimización I y II

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE12 : Saber treballar en equip, aportant models matemàtics adaptats a les necessitats col·lectives.
 • CE15 : Reconèixer i analitzar nous problemes i plantejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement dels conceptes més importants de la decisió col·lectiva.
 • Capacitat per a comparar de manera crítica diferents mètodes de decisió col·lectiva.
 • Coneixement de les connexions amb les ciències socials.
 • Introducció a l'anàlisi de disseny de mecanismes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Comprender los principales problemas de la teoría de las contiendas y las soluciones más conocidas. Proporcionar a los estudiantes la capacidad de plantear y resolver probemas en este campo.

 

 

Dades generals

Codi: 25072
Professor/a responsable:
BEVIA BAEZA, CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix