Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CARTOGRAFIA GEOLÒGICA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura CARTOGRAFIA GEOLOGICA II pertenece a la materia TECNICAS DE CAMPO del título de grado que es el cuerpo de conocimientos complementarios de la formación geológica del alumno. La Cartografía Geológica es una actividad transversal donde el alumno ejercita sus habilidades en las distintas materias geológicas. Esta asignatura tratará tres aspectos fundamentales de la cartografía geológica: (1) la interpretación de mapas geológicos reales españoles mediante la realización de cortes geológicos; (2) la realización de cartografía geológica en el campo, tanto unidades estratigráficas como estructuras de mediana dificultad; (3) la redacción de informes con la historia geológica y la descripción geológica de las zonas abordadas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.

 

Competències específiques (CE)

 • CE28 : Saber interpretar i elaborar cartografies geològiques d'índole diversa (map+B1823es geològics, geomorfològics, geoambientals, geotècnics, metal·logenètics, hidrogeològics, etc.), i altres tipus de representació (columnes estratigráficas, corts geològics, etc.).
 • CE31 : Conèixer les fonts bibliogràfiques en geologia.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber interpretar cartografies geològiques en terrenys sedimentaris, ignis i metamòrfics amb diferents estructures tectòniques, a més d'altres maneres de representació (columnes estratigràfiques, talls geològics, etc.).
 • Saber fer cartografies geològiques en terrenys sedimentaris amb diferents estructures tectòniques.
 • Conèixer les fonts bibliogràfiques cartogràfiques d'Espanya.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Leer e interpretar mapas geológicos reales mediante realización de cortes geológicos.

Redactar informes con la historia geológica y la descripción geológica de las zonas abordadas.

Realizar sobre el terreno mapas geológicos de zonas de complejidad media (estratigrafía y estructuras geológicas).

 

 

Dades generals

Codi: 25537
Professor/a responsable:
MARTIN MARTIN, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,28
Crèdits pràctics: 2,12
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA INTERNA
  Crèdits teòrics: 0,28
  Crèdits pràctics: 2,12
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix