Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CARTOGRAFIA GEOLÒGICA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura CARTOGRAFIA GEOLOGICA I pertenece a la materia TECNICAS DE CAMPO del título de grado que es el cuerpo de conocimientos complementarios de la formación geológica del alumno. La Cartografía Geológica es una actividad transversal donde el alumno ejercita sus habilidades en las distintas materias geológicas. En esta asignatura los alumnos representarán en el mapa diferentes tipos de unidades de rocas sedimentarias.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Usar les tècniques de correlació i la seua interpretació.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE28 : Saber interpretar i elaborar cartografies geològiques d'índole diversa (map+B1823es geològics, geomorfològics, geoambientals, geotècnics, metal·logenètics, hidrogeològics, etc.), i altres tipus de representació (columnes estratigráficas, corts geològics, etc.).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les geometries principals dels cossos sedimentaris i les seues relacions espaciotemporals.
 • Saber interpretar mapes que representen unitats de roques sedimentàries.
 • Conèixer les tècniques de representació cartogràfica i aplicar-les al treball de camp. Alçament de mapes geològics en terrenys sedimentaris.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Ver objetivos formativos

 

 

Dades generals

Codi: 25527
Professor/a responsable:
SORIA MINGORANCE, JESUS MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,36
Crèdits pràctics: 2,04
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: ESTRATIGRAFIA
  Crèdits teòrics: 0,36
  Crèdits pràctics: 2,04
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix