Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SEDIMENTOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Se adquieren conocimientos útiles para la comprensión de los procesos geológicos tanto activos (actuales) como los que han actuado en la historia geológica de la superficie de la Tierra, y para la valoración de recursos econónicos, de riesgos geológicos y de aspectos del medio ambiente. La Sedimentología está relacionada y coordinada con otras asignaturas del Grado en Geología, particularmente con la Estratigrafía, Paleontología, Geomorfología, Petrología y Geología Histórica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia geològica, nomenclatura, convenis, escales i unitats.
 • CE11 : Conèixer els diferents processos geològics que actuen en el planeta.
 • CE14 : Relacionar els diferents tipus de roques amb els ambients geodinàmics.
 • CE15 : Conèixer els processos mediambientals actuals i els possibles riscos associats.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.
 • CE27 : Valorar els problemes de selecció de mostres, exactitud, precisió i incertesa durant la recollida, registre i anàlisi de dades de camp i de laboratori.
 • CE31 : Conèixer les fonts bibliogràfiques en geologia.
 • CE6 : Reconèixer els fòssils, i la seua utilització en la datació i interpretació dels mitjans sedimentaris.
 • CE9 : Comprendre el significat de l'escala temporal en geologia, així com l'espacial.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.
 • CGUA3 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana tant oralment com per escrit.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els conceptes sedimentològics fonamentals.
 • Utilitzar els principis fonamentals de l'anàlisi de fàcies com a mètode d'interpretació paleoambiental del registre estratigràfic.
 • Utilitzar els principis fonamentals que permeten emprar els fòssils en les reconstruccions paleoambientals.
 • Conèixer els mètodes per a establir els models de fàcies: actualisme, dissenys experimentals en laboratori i simulació amb ordinadors.
 • Conèixer els models de fàcies corresponents als diversos sistemes deposicionals continentals, transicionals i marins.
 • Reconèixer i valorar les aplicacions de la sedimentologia amb relació a l'explotació de recursos, la geotècnia, la hidrogeologia i els riscos geològics.
 • Conèixer la bibliografia sobre sedimentologia i adquirir destresa en l'elaboració i defensa pública d'informes.
 • Caracteritzar in situ les fècies dels dipòsits continentals, marins i transicionals actuals i fòssils.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Ver objetivos formativos

 

 

Dades generals

Codi: 25523
Professor/a responsable:
PEREZ VALERA, FERNANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,12
Crèdits pràctics: 1,28
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: ESTRATIGRAFIA
  Crèdits teòrics: 1,12
  Crèdits pràctics: 1,28
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix