Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CRISTAL·LOGRAFIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Cristalografía es una asignatura del primer cuatrimestre del segundo curso del grado de Geología y está enmarcada en el Módulo Fundamental.
Se trata de una asignatura en la que el alumno adquiera el conocimiento de las bases conceptuales y principios básicos de la cristalografía geométrica, el cálculo cristalográfico, simetría cristalina y la difracción de rayos X, así como sus relaciones con otras disciplinas. En concreto en esta asignatura se estudiará la organización interna de la materia ordenada y los principios y técnicas para su descripción y estudio, así como la forma en que determina las propiedades de los minerales que constituyentes de las rocas.
Los contenidos desarrollados en la asignatura Cristalografía, junto a los contenidos de la asignatura Mineralogía (cuarto semestre en el Grado en Geología), proporcionarán a los alumnos la formación básica necesaria para afrontar las materias tipo Materia y Procesos geológicos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia geològica, nomenclatura, convenis, escales i unitats.
 • CE24 : Saber aplicar els principis bàsics de la física, la química, la biologia i les matemàtiques al coneixement de la Terra i a la comprensió dels processos geològics.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE3 : Identificar i caracteritzar les propietats dels diferents materials terrestres usant mètodes geològics, amb les seues corresponents tècniques instrumentals.
 • CE4 : Identificar els minerals i roques, així com els processos que els generen.
 • CE5 : Relacionar les diferents estructures de la matèria mineral amb les seues propietats i els seus corresponents usos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar les característiques bàsiques de la matèria cristal·lina.
 • Conèixer la geometria dels principals tipus d'estructures cristal·lines.
 • Utilitzar els mètodes de projecció en cristal·lografia.
 • Conèixer les bases del creixement cristal·lí.
 • Conèixer els fenòmens d'interacció entre els rajos X i la matèria cristal·lins.
 • Conèixer els fonaments de les propietats físiques i químiques de la matèria cristal·lina.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Se proporcionarán a los alumnos la formación básica necesaria para afrontar las materias tipo Materia y Procesos geológicos.

 

 

Dades generals

Codi: 25520
Professor/a responsable:
BENAVENTE GARCIA, DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PETROLOGIA I GEOQUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix