Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE L'ANGLÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Estudio de la lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua segunda o lengua extranjera. Esta asignatura busca aplicar los conceptos de la lingüística de manera práctica a los problemas del aula, proveyendo así para los alumnos una preparación para poder enseñar el idioma con una idea clara de las metodologías y metas que conducirán a una mayor efectividad en el aula.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar les competències i estratègies necessàries per a aplicar-les a l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera, basades en les diferents teories relacionades amb l'adquisició i aprenentatge de llengües.
  Conèixer els elements que intervenen en el disseny de la programació d'activitats d'ensenyament i aprenentatge i del sistema d'avaluació.
  Reflexionar sobre el seu propi aprenentatge i experiència com a aprenenta de llengües, participant i interactuant activament.
  Iniciar-se en la realització de treballs de recerca en el camp de l'ensenyament de l'anglès utilitzant informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i d'Internet.
  Desenvolupar treballs individualment, en parelles i en equip per a valorar i imitar  la bona pràctica en l'ensenyament i aprenentatge.
  Desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts de l'assignatura.
  Analitzar la pràctica en l'aula i en els materials per a aprendre a incorporar la literatura i la cultura en l'ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa.
  Analitzar i contrastar les diferents metodologies de l'ensenyament de l'anglès: el seu ús en l'aula, la integració i el desenvolupament de les destreses lingüístiques amb la finalitat de millorar la competència comunicativa.
  Reflexionar sobre els continguts de les assignatures de les Filologies i la seua aplicació a l'ensenyament d'una segona llengua o llengua estrangera, així com  extrapolar els coneixements adquirits en aquesta assignatura a l'ensenyament d'altres llengües.
 • Desenvolupar les competències i estratègies necessàries, per a aplicar-les a l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera, basades en les diverses teories relacionades amb l'adquisició i aprenentatge de llengües.
 • Conèixer els elements que intervenen en el disseny de la programació d'activitats d'ensenyament i aprenentatge i del sistema d'avaluació.
 • Reflexionar sobre l'aprenentatge i l'experiència com a aprenents de llengües, participant i interactuant activament.
 • Iniciar-se en la realització de treballs de recerca en el camp de l'ensenyament de l'anglés, utilitzant informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i d'Internet.
 • Desenvolupar treballs individualment, en parelles i en equip, per a valorar i imitar la bona pràctica en l'ensenyament i aprenentatge.
 • Desenvolupar explicativament i argumentativa els continguts de l'assignatura.
 • Analitzar la pràctica a l'aula i amb els materials, per a aprendre a incorporar la literatura i la cultura en l'ensenyament i aprenentatge de l'anglés.
 • Analitzar i contrastar les diverses metodologies de l'ensenyament de l'anglès: ús a l'aula, integració i desenvolupament de les destreses lingüístiques per a millorar la competència comunicativa.
 • Reflexionar sobre els continguts de les assignatures de les filologies i l'aplicació a l'ensenyament d'una segona llengua o llengua estrangera, a més d'extrapolar els coneixements adquirits en aquesta assignatura a l'ensenyament d'altres llengües.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 1. Introducir al alumno en las diferentes tradiciones de la lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera;
 2. Inculcar una comprensión del aula como una situación comunicativa;
 3. Hacer hincapié en la importancia del uso del inglés como medio de comunicación en el aula;
 4. Relacionar conceptos de la lingüística, el análisis del discurso y la sociolingüística con los objetivos y actividades de la enseñanza y aprendizaje;
 5. Proporcionar información y práctica estructurada en las técnicas de enseñanza que mejoren las habilidades comunicativas y el repertorio sintáctico y léxico de los alumnos;
 6. Orientar a los estudiantes a través de lecturas seleccionadas sobre el tema;
 7. Practicar y destacar la importancia de la enseñanza de inglés a través del empleo del inglés.

 

 

Dades generals

Codi: 31032
Professor/a responsable:
BELL KRUSE, DAVID BENJAMIN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix