Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  19TH CENTURY CATALAN LITERATURE

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2021-22

Dins del pla d’estudis en què s’insereix, aquesta assignatura es justifica pel fet que una part essencial de la formació del filòleg ha de ser l’estudi sistemàtic de la història literària (principals etapes, corrents estètics, gèneres, autors i obres) a través de l’anàlisi i de la valoració estètica i conceptual dels textos més representatius de cada moment històric, així com dels seus contextos de producció, amb especial referència a la seua aportació al cànon literari europeu.

Aquesta assignatura se centra en la la literatura i cultura catalanes del Vuit-cents, amb una atenció particular a la revisió crítica de conceptes o moviments com literatura popular i culta, Romanticisme, Renaixença, modernització teatral o narrativa i, encara, alguns aspectes del Modernisme; i és l’única en la qual l’alumnat podrà estudiar amb un cert detall els inicis de la modernitat literària i estètica catalanes del segle XIX i la fixació de l’imaginari simbòlic identitari heretat, en gran part, pel segle XX i encara vigent avui dia.

Aquesta matèria, juntament amb les que el pla d’estudis dedica a l’estudi de la literatura moderna i contemporània, les relacions de la literatura catalana amb altres literatures, la literatura popular, el teatre, les relacions entre literatura, cultura i art i la didàctica de la llengua i literatura (en català), constitueixen el vessant literari de la formació del filòleg especialitzat en català.

Per altra part, en aquesta assignatura s’hi fa una atenció singular als problemes de lectura i edició dels textos literaris prenormatius, coneixements fonamental per a la comprensió, estudi i recuperació de tot el patrimoni cultural i literari del Vuit-cents.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

General Competences (CG)

 • CG1 : Capacity to master the key theories, perspectives and conceptualisations for constructing the theoretical framework of linguistic and literary disciplines applied to Catalan language and literature as an expert on the subject and in different professional profiles.
 • CG2 : Capacity to understand the role of language in the construction of human beings as active members of a linguistic and cultural community and relate this to the function of individuals in society.
 • CG3 : Capacity to develop reading, analysis and synthesis techniques.
 • CG4 : Capacity to manage and use the resources provided by the information and communications technologies and apply those to the language and literature industries.
 • CG7 : Social commitment to the equality of men and women, the plurality and diversity of the realities of modern society, to peace and democracy.

 

General Competences acquired at University of Alicante (CGUA)

 • CGUA2 : Ability to use basic ICT tools at user level.
 • CGUA3 : Ability to communicate effectively and have linguistic understanding of one of the two official languages of the Region of Valencia (Spanish or Catalan) in their discipline.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Capacity to communicate in the Catalan language in communicative situations (oral and written), allowing fluid communication in the professional and academic areas in which the student will be working in the future, taking into account his/her knowledge of the historical, social, cultural and artistic reality of his/her context.
 • CE10 : Capacity to use the pertinent resources and materials for self-learning (bibliographies, dictionaries, reference works, terminological works, tutorials, new technologies) and transmit the information in the Catalan language.
 • CE11 : Be able to develop reading, analysis and synthesis techniques, formulate working hypotheses, demonstrate them with arguments and reach conclusions, as well as recognise and ensure the textual coherence (structure of the text, organisation of ideas, progression of information, use of keywords), to explain and argue any subject related to Catalan language and literature, thus achieving the role of expert, transmitter and adviser regarding the knowledge acquired.
 • CE12 : Capacity to understand, value and take advantage of multilingualism with an attitude favouring the standardisation of Catalan, to participate in cultural and linguistic diversity, as well as promoting it to ensure the better social development of the language.
 • CE3 : Capacity to understand the pragmatic, textual and discursive characteristics of the Catalan language to use, transmit and apply knowledge to the analysis, comprehension and production of Catalan in oral and written forms.
 • CE5 : Capacity to understand the history of the Catalan language through texts and the social, cultural and political changes to understand historical, social and cultural processes over time.
 • CE6 : Ability to use the standard model (and the different sub-standards) of the Catalan language, as well as understanding and knowing how to apply lexical creation and innovation mechanisms to adapt oneself to the communication needs of the modern world.
 • CE7 : Capacity to understand the historical trends of literature in the Catalan language and its context, to define the evolution of literary thinking in the Catalan language and its social impact.
 • CE8 : Capacity to understand the different epochs, movements, models and values described in Catalan literature, as well as the traditions in which they are set, the specific textual resources used, paying special attention to the comparative study of common and different elements, within the same or between different literary contexts.
 • CE9 : Capacity to identify the currents of literary criticism, their categories, concepts and nomenclature as a key factor in the development of the capacity to criticise and analyse text (literary, cinematographic, advertising), as regards the creative manifestation and reflection of the sociocultural context.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2021-22

Objectius formatius:

1.            Capacitat per a contextualitzar les obres literàries, és a dir, inserir-les en la societat en el moment de la seua gestació.

2.            Ser capaç d’apreciar la diversitat d’escriptures literàries, sobretot, entre els models ficcionals i els no ficcionals.

3.            Ser capaç d’entendre el conjunt d’obres canòniques i saber explicar les raons de la seua posició segons estudiosos, crítics i lectors.

4.            Capacitat per detectar els valors ideològics de les obres literàries així com la seua transmissió en el conjunt de missatges que generen. Especialment pel que fa a qüestions de classes socials, gènere, opcions sexuals, posicions al si de grups perifèrics i/o hegemònics en una societat.

Objectius específics aportats pel professorat:

1. Promoure en l'alumnat tant el coneixement i l'interés per la recerca en la cultura literària catalana del Vuit-cents, com l’assumpció del patrimoni literari propi d’aquest segle.

2. Estimular en l'alumnat el gust pel coneixement de la recepció i transformació dels grans corrents culturals i estètics europeus (romanticisme, positivistme, realisme, parnassianisme, etc) en la literatura i cultura catalanes.

(continua en Guia docent)

 

 

 

General

Code: 30043
Lecturer responsible:
SANSANO I BELSO, GABRIEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CATALAN STUDIES
  Area: CATALAN STUDIES
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught