Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  CONTEMPORARY CATALAN LITERATURE

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2012-13

Literatura Catalana Actual és una assignatura de segon curs (6 crèdtis) que ofereix una introducció general a la narrativa de ficció catalana contemporània (de finals del segle XX i principis del segle XXI), centrada especialment en l'estudi d'algunes de les obres més importants i emblemàtiques d'aquest període recent, amb una atenció específica als fets i a les idees literàries historicoculturals que són a la base dels grans canvis estètics que s'hi produeixen.

Els coneixements i les competències que l'alumne hi pot assolir contribueixen a l'adquisició d'unes competències literària, cultural i lingüística, que li permetran adquirir una formació vàlida per a les tasques docents, investigadores, de crítica literària, d'assessorament i dinamització culturals o de creació pròpies del grau de Filologia Catalana.

Igualment important resulta continuar treballant aspectes actitudinals presents en altres assignatures de primer, com ara el desenvolupament del sentit crític de l'alumne i el foment d'una actitud positiva cap a la literatura per, així, despertar la seua curiositat vers d'altres manifestacions culturals.

Així mateix, aquesta assignatura es coordina especialment amb la resta d'assignatures de literatura catalana contemporània i amb altres de primer com ara "Introducció a la l¡teratura catalana medieval", per tal que l'alumne obtinga una formació òptima que abaste tots els períodes i gèneres. També es relaciona amb les assignatures de continguts lingüístics "Taller d'Expresssió oral i escrita" i "Pràctica de la normativa catalana".

És una de les assignatures inserida en l'itinerari per a obtenir la Menció en Filologia Catalana -per a l'alumnat de qualsevol filologia, a excepció d'Espanyol- i en l'itinerari per a aconseguir la Capacitació lingüística en valencià per a l'alumnat d'Humanitats i de qualsevol filologia.

Juntament amb les assignatures "Pràctica de la Normativa Catalana" i "Taller d'expressió Oral i Escrita en Català", l'alumnat del grau d'Espanyol: Llengua i Literatura podrà obtenir l'acreditació de competències en valencià corresponent a un B2 (http://spv.ua.es/va/secretaria/acreditacio-de-competencies-en-valencia.html)

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

DEGREE IN ARABIC & ISLAMIC STUDIES

 

General Competences (CG)

 • CG1 : Ability to gather and manage information that allows life-long learning.
 • CG10 : Relate Arabic Studies with Philology and other disciplines, as well as work in interdisciplinary teams in national and international contexts.
 • CG11 : Appreciate diversity, plurilingualism and multiculturalism in modern society.
 • CG12 : Respect fundamental rights and promote democratic values, equality of men and women, equal opportunities and universal accessibility for the disabled and the values of peaceful culture.
 • CG2 : Capacity to put the knowledge acquired into practice.
 • CG3 : Capacity to plan and manage time.
 • CG4 : Capacity to learn and work both autonomously and in a team.
 • CG5 : Capacity for self criticism that encourages concern for quality and continuous improvement.
 • CG6 : Interpret, analyse, synthesise and evaluate information scientifically and critically.
 • CG7 : Make decisions, solve problems and adapt to new situations.
 • CG8 : Generate new ideas, design and manage projects with initiative and an entrepreneurial spirit.
 • CG9 : Transmit knowledge of one's disciplines, prepare and defend arguments and present problems and solutions to specialist and non-specialist audiences.

 

Specific Competences (CE)

 • CE13 : Understand and analyse the main stages, movements, authors and works of literature in a second language of those proposed in the degree course.
 • CE5 : Capacity to interpret, produce and develop academic descriptions and arguments and/or technical reports related to the professional contexts that can be accessed with the degree qualification.

 

Transversal Competences

 • CGUA1 : Be able to communicate in a foreign language other than Arabic in one's discipline.
 • CGUA2 : Be able to use basic ICT tools at user level.
 • CGUA3 : Be able to express oneself correctly in one of the two official languages of the Region of Valencia in one's discipline.

 

DEGREE IN SPANISH: LANGUAGE AND LITERATURES

 

Generic Degree Course Competences

 • CG3 : Be able to develop reading, analysis and synthesis techniques.

 

Generic UA Competences

 • CUA3 : Be able to express oneself orally and in writing in one's discipline in one of the two official languages of the Region of Valencia.

 

Specific Competences (CE):>>Conceptual

 • CC15 : Understand the main stages, movements, writers and works of literature in the second language.

 

Specific Competences (CE):>>Procedural

 • CP20 : Capacity to use the pertinent materials and resources: bibliographic repertories, dictionaries, works of reference, critical editions, translations and ICTs as an independent learner able to control one's own learning process and make the corresponding independent progress.

 

Specific Competences (CE):>>Attitude

 • CA22 : Be able to value and take advantage of multilingualism and multiculturalism as a social agent participating in the construction of a plural and tolerant society on the basis of the multicultural configuration of the Spanish-speaking world.
 • CA23 : Be able to show a critical and self-critical attitude during the learning process.
 • CA24 : Capacity to demonstrate social commitment to the equality of men and women, the plural and diverse nature of modern society, peace and democracy.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2012-13

1. Entendre els textos segons el context en el qual s'insereixen, tot relacionant els diversos components de les obres amb els valors, creences o aspiracions de cada època.

2. Aprendre a localitzar les obres literàries i entendre les característiques estilístiques segons les influències que han rebut.

3. Entendre el conjunt d'obres canòniques isaber explicar les raons de la seua posició segons estudiosos, crítics i lectors.

4. Saber detectar els valors ideològics de les obres literàries així com la seua transmissió en el conjunt de missatges que generen. Especialment pel que fa a les qüestions de classes socials, gènere, opcions sexuals, posicions al si de grups perifèrics i/o hegemònics en una societat.

5. Descobrir els valors cognitius de la literatura i incloure'ls en una perspectiva més àmplia amb altres formes del coneixement: psicològic, filosòfic, artístic, etc.

6. Saber aplicar recursos didàctics diversos (incloent l'ús de TIC) per a l'ensenyament de la literatura.

7. Fomentar el gust per la lectura i estimular la curiositat intel·lectual i la reflexió de l'estudiant.

8. Fomentar la capacitat crítica i l'expressió d'opinions formades.

9. Apreciar la diversitat d'escriptures literàries.

10. Valorar els referents culturals i literaris propis.

11. Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

 

 

General

Code: 30120
Lecturer responsible:
ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CATALAN STUDIES
  Area: CATALAN STUDIES
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught