Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
 

33533 - INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES (2011-12)

General  

Code: 33533
Lecturer responsible:
No data
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

Study programmes where this course is taughtCompetencies and objectives

PROVISIONAL INFORMATION. PENDING APPROVAL

Course context for academic year 2011-12

No data

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències transversals bàsiques de la UA

  • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
  • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
  • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
  • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
  • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
  • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Construccions Civils

  • CEC-5 : Capacitat per a la construcció i conservació de les línies de ferrocarrils, amb coneixement per a aplicar la normativa tècnica específica i diferenciant les característiques del material mòbil. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport ferroviari.

 

Competències transversals bàsiques

  • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
  • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • CB-5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Exclusive skill taught in this course

No data

Training objectives

No data

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2011-12

No data


Content and bibliography

Content for academic year 2011-12

No data

 

Related links

No data

 

Bibliography

No data

Assessment

PROVISIONAL INFORMATION. PENDING APPROVAL

Assessment procedures and criteria 2011-12

No data

 

Official exam dates for academic year 2011-12

No data

 

 Academic staff

 

Groups

Sin datos

Timetables

No data