Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
 

32050 - GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL (2011-12)

General  

Code: 32050
Lecturer responsible:
No data
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

Study programmes where this course is taughtCompetencies and objectives

PROVISIONAL INFORMATION. PENDING APPROVAL

Course context for academic year 2011-12

No data

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.
 • CG6 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE3 : Capacitat d'exercir professionalment la docència, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.

 

Exclusive skill taught in this course

No data

Training objectives

 • Conèixer els recursos del patrimoni cultural propi.
 • Valorar i interpretar els recursos del patrimoni històric.
 • Dominar les tecnologies de la informació i la comunicació existents quant a patrimoni històric.
 • Adquirir una ètica professional amb relació a la conservació i difusió del patrimoni.

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2011-12

No data


Content and bibliography

Content for academic year 2011-12

No data

 

Related links

No data

 

Bibliography

No data

Assessment

PROVISIONAL INFORMATION. PENDING APPROVAL

Assessment procedures and criteria 2011-12

No data

 

Official exam dates for academic year 2011-12

No data

 

 Academic staff

 

Groups

Sin datos

Timetables

No data