Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
 

32038 - LA CONSTRUCCIÓ DEL LIBERALISME ESPANYOL (2011-12)

General  

Code: 32038
Lecturer responsible:
No data
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

Study programmes where this course is taughtCompetencies and objectives

PROVISIONAL INFORMATION. PENDING APPROVAL

Course context for academic year 2011-12

No data

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.
 • CE9 : Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals en altres idiomes, així com de comunicar-se oralment en idiomes estrangers usant la terminologia i tècniques usuals en les disciplines historiogràfiques.

 

Exclusive skill taught in this course

No data

Training objectives

 • Explicar els canvis polítics de l'Espanya del segle XIX.
 • Identificar els principals actors polítics i relacionar-los amb l'entorn cultural, social i econòmic.
 • Definir els elements bàsics que configuren el context econòmic i social espanyol.
 • Distingir les característiques i l'evolució de l'organització social i relacionar-les amb els canvis polítics.
 • Diferenciar les transformacions polítiques, l'evolució de les institucions i l'incidència en els canvis socials i culturals.
 • Familiaritzar-se amb les fonts historiogràfiques més importants per a la història contemporània d'Espanya i elaborar interpretacions coherents sobre els esdeveniments.

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2011-12

No data


Content and bibliography

Content for academic year 2011-12

No data

 

Related links

No data

 

Bibliography

No data

Assessment

PROVISIONAL INFORMATION. PENDING APPROVAL

Assessment procedures and criteria 2011-12

No data

 

Official exam dates for academic year 2011-12

No data

 

 Academic staff

 

Groups

Sin datos

Timetables

No data