Competencies and objectives

Provisional information. Pending approval by the Department Council.

 

Course context for academic year 2021-22

Esta asignatura se oferta como optativa por parte del máster; sin embargo, la docencia está ofertada por una universidad que no es la de ALICANTE. Los contenidos de la guía docente se encuentran disponibles en la dirección

http://web.ua.es/es/ecyt/documentos/plan/uab-introduccion-a-la-investigacion.pdf

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2021-22

General Competences (CG)

 • CG1 : Adquirir habilitats de recerca i ser capaç de concebre, dissenyar, portar a la pràctica i adoptar un procés substancial de recerca amb serietat acadèmica.
 • CG2 : Desenvolupar inquietud per l'excel·lència.
 • CG3 : Ser capaç d'analitzar, sintetitzar i avaluar idees noves i complexes amb esperit crític.
 • CG8 : Tenir destresa en l'aplicació de diverses metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
 • CG9 : Utilitzar amb destresa la bibliografia científica i les bases de patents.

 

Transversal Competences

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en espanyol. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2021-22

No data

 

 

General

Code: 48811
Lecturer responsible:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Credits ECTS: 10,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 3,04
Distance-base hours: 5,16

Departments involved

 • Dept: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
  Area: UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 3,04
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught