Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es una herramienta que permite trabajar con información georreferenciada (con coordenadas). En este sentido, cabe indicar que la mayor parte de la de la información que se maneja en cualquier tipo de disciplina está georreferenciada, es decir, se trata de información a la cual puede asignarse una posición geográfica, y por tanto, información que viene acompañada de otra información adicional relativa a su localización. Un SIG consiste en información de naturaleza diversa sobre un determinado territorio, almacenada en un conjunto de bases de datos tanto gráficas como alfanuméricas, cuya relación con el territorio se realiza a través de un sistema de referencia geográfico y se gestiona a través de uno o varios programas informáticos específicos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG4 : Saber integrar els coneixements vinculats amb les tecnologies sobre gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG7 : Comprendre el maneig de les eines per a l'avaluació ambiental i la gestió territorial

 

Competències Específiques

 • CE18 : Conèixer les tècniques d'eficiència energètica en edificació

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer los fundamentos en la utilización de Sistema de Información Geográfica (SIG) y aprender el funcionamiento de una herramienta SIG como es el software QGIS.

 

 

Dades generals

Codi: 79084
Professor/a responsable:
MELGAREJO MORENO, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.

Estudis en què s'imparteix