Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TALLER D`ARGUMENTACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

  Esta asignatura se ubica en el bloque de módulos presenciales del Máster en argumentación jurídica. El módulo está dirigido tanto a profesionales de las diferentes ramas del Derecho como a investigadores, docentes y post-graduados en formación con intereses vinculados a cualquier aspecto del programa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Capacidad de comunicación oral y escrita.
 • CG11 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG12 : Oferir als participants els instruments necessaris perquè puguen desenvolupar o potenciar les seues capacitats en raonament jurídic, posar-los al dia en la teoria del Dret contemporània i oferir als participants una resposta a les qüestions assenyalades en CG5,CG6,CG7 i CG8
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Capacitat per a saber distingir qüestions com: explicar i justificar una decisió; quins tipus o formes d'argumentació jurídica existeix.
 • CG6 : Saber diferenciar l'argumentació jurídica de l'argumentació ètica o de l'argumentació política o fins i tot, de l'argumentació en la vida ordinària o en la ciència.
 • CG7 : Conèixer i comprendre com es justifiquen racionalment les decisions jurídiques.
 • CG8 : Identificar el criteri de correcció dels arguments jurídics i quins són, en definitiva, les raons del dret: no la raó de ser el dret, sinó les raons jurídiques que serveixen de justificació per a una determinada decisió.

 

Competències Específiquese

 • CE11 : Capacitat per a argumentar jurídicament.
 • CE15 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE4 : Capacitat per al maneig de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE5 : Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant un auditori.
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE8 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Este módulo pretende que los estudiantes pongan en práctica a través de la discusión de casos el conjunto de conocimientos adquiridos en las diversas asignaturas del máster.

 

 

Dades generals

Codi: 78238
Professor/a responsable:
ATIENZA RODRIGUEZ, MANUEL
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,50

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix