Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EXPERIMENTACIÓ BÀSICA DE L'ELECTROQUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

Se trata de una asignatura de carácter exclusivamente práctico y cuya denominación es la misma que la de la materia y que comprende 10 ECTS.  Permite al estudiante adquirir los aspectos básicos fundamentales de la instrumentación, técnicas y equipamientos necesarios para abordar en el segundo semestre las asignaturas “Experimentación avanzada en electroquímica” y el “Trabajo fin de Máster”.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Comprendre la sistemàtica dels principis, els fonaments i les aplicacions de l'electroquímica.
 • CG6 : Conèixer les possibilitats tecnològiques i científiques que l'electroquímica té en diversos àmbits.
 • CG7 : Dominar les metodologies teòriques i experimentals emprades en la recerca electroquímica.
 • CG8 : Tenir destresa en l'aplicació de diverses metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
 • CG9 : Utilitzar amb destresa la bibliografia científica i les bases de patents.

 

Competències específiques (CE)

 • CF17 : Ser capaç de manejar l'equipament bàsic necessari per a abordar l'estudi d'un procés electroquímic: fonts de corrent, registradors, discos-rotatoris.
 • CF18 : Saber obtenir i interpretar les corbes corrent-potencial per a un procés electroquímic.
 • CF19 : Saber utilitzar els equipaments que s'empren en processos electroquímics amb aplicació tecnològica: reactors electroquímics, electrodialitzadors, piles de combustible.
 • CF20 : Saber interpretar, manejar i explicar els resultats dels paràmetres obtinguts en els experiments electroquímics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

El estudiante aprenderá a utilizar equipamiento electroquímico básico que se encuentra en un laboratorio donde se desarrollan líneas de investigación del área. Entre otros equipamientos deberá familiarizarse con el uso de potenciostatos y galvanostatos, electrodos de disco rotatorio, pequeños reactores electroquímicos, etc.

 

 

Dades generals

Codi: 48801
Professor/a responsable:
MONTIEL LEGUEY, VICENTE
Crèdits ECTS: 10,00
Crèdits teòrics: 0,30
Crèdits pràctics: 2,68
Càrrega no presencial: 7,02

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: UNIVERSITAT DE MÚRCIA
  Àrea: UNIVERSITAT DE MÚRCIA
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: UNIVERSITAT DE SEVILLA
  Àrea: UNIVERSIDAD DE SEVILLA
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL
  Àrea: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA
  Àrea: UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE MADRID
  Àrea: UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE MADRID
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: UNIVERSITAT DE BARCELONA
  Àrea: UNIVERSITAT DE BARCELONA
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: UNIVERSITAT DE BURGOS
  Àrea: UNIVERSITAT DE BURGOS
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: UNIVERSITAT DE CÓRDOBA
  Àrea: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CARTAGENA
  Àrea: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26

Estudis en què s'imparteix