Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
VISITES INSTITUCIONALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura obligatoria de primer año de máster

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Saber ser desimbolt en un entorn multidisciplinari i multicultural.
 • CG9 : Saber comunicar els raonaments i les conclusions propis tant a una audiència general com a un públic especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE22 : Conèixer els tipus, la funció i els mecanismes de treball de les institucions de gestió i recerca de la pesca des de l'àmbit local fins a l'internacional.
 • CE36 : Conèixer les competències de diverses institucions de gestió i de recerca, de l'administració estatal espanyola i de les administracions autonòmiques, relacionades amb el sector de la pesca i contactar amb institucions privades del sector pesquer.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer de primera mà diverses institucions de gestió i d'investigació pertanyents a l'administració nacional espanyola i les administracions autonòmiques relacionades amb el sector de la pesca.
 • Contactar amb institucions privades del sector pesquer, des de l'extracció fins al processament i la comercialització de productes.
 • Fomentar el diàleg i l'intercanvi amb els professionals que conformen el sector de la pesca, conéixer-ne la problemàtica i analitzar-ne la gestió.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer el funcionamiento de instituciones y empresas relacionadas con la utilización y gestión de recursos pesqueros.

 

 

Dades generals

Codi: 43811
Professor/a responsable:
SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix