Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LA LITERATURA FRANCÒFONA EN EL CONTEXT DE LA LITERATURA OCCIDENTAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Contextualització de la literatura francòfona en el marc de la literatura occidental. Influències que han existit, al llarg de la història, entre la literatura d'expressió francesa amb la resta de les literatures occidentals.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE1 : Enfocar l'estudi de la literatura des de perspectives metodològiques noves i diferents a les adquirides en el grau.
 • CE4 : Reflexionar sobre els temes i motius recurrents en la literatura.
 • CE5 : Relacionar les diferents tradicions literàries a través dels vincles entre corrents estètics i ideològiques, autors, temes, obres i períodes.

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE10 : Organitzar, estructurar i exposar treballs de recerca en literatura seguint la metodologia apresa.
 • CE11 : Explorar i desenvolupar noves línies de contacte entre tradicions culturals, obres, autors, períodes, temes i motius literaris.
 • CE9 : Aplicar els coneixements adquirits a la realització de treballs de recerca en literatura de forma autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de la projecció de la literatura francesa en la literatura occidental.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius generals

•Conèixer els instruments bàsics de la crítica de la literatura comparada.

•Conèixer les manifestacions més importants de la literatura universal en francès, així com les influències essencials de les literatures occidentals en la literatura francòfona.

Objectius conceptuals

•Identificar i analitzar aspectes històrics, culturals i artístics del fenomen literari.

•Conèixer les principals manifestacions literàries, en francès, en la literatura universal.

•Contextualitzar la literatura francòfona en la cultura occidental.

Objectius procedimentals

•Realitzar anàlisi contrastiva intercultural.

•Reconèixer una obra en el seu context històric i literari.

•Reconèixer la presència d'elements propis d'altres literatures i cultures en una obra literària.

•Preparar comentaris de textos en els quals es posin de manifest les influències d'altres cultures i literatures.

•Realitzar ressenyes i treballs de recerca literària.

•Saber utilitzar i aplicar convenientment els recursos bibliogràfics que ofereix internet.

 

Objectius actitudinals

•Sensibilitzar a l'alumnat tant en el gaudi de la literatura, com en les tècniques de construcció de l'obra literària.

•Valorar la influència de les diferents literatures i cultures entre si.

 

 

Dades generals

Codi: 39219
Professor/a responsable:
CORBI SAEZ, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix