Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Competències i objectius

NFORMACIÓ PROVISIONAL. PENDENT D'APROVACIÓ PEL CONSELL DE DEPARTAMENT.

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Con esta asignatura, el alumno comprenderá los conceptos básicos del planeamiento, gestión y ejecución urbanística, y adquirirá práctica suficiente para entender e interpretar los principales documentos técnicos en que se basa nuestro sistema urbanístico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG13 : Comprendre la naturalesa i l'origen dels riscos de les operacions immobiliàries i la seua gestió.

 

Competències específiques (CE)

 • CE42 : Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística.
 • CE43 : Comprendre conceptes bàsics de planejament, gestió i execució urbanística.
 • CE44 : Utilització dels paràmetres urbanístics que caracteritzen les diferents tipologies de l'edificació.
 • CE45 : Utilització dels conceptes d'edificabilitat i aprofitament en aplicació pràctica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 • Comprender los conceptos básicos del planeamiento, gestión y ejecución urbanística.
 • Adquirir práctica suficiente para entender e interpretar los principales documentos técnicos en que se basa nuestro sistema urbanístico.

 

 

Dades generals

Codi: 38006
Professor/a responsable:
PEREZ DEL HOYO, RAQUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix

Sense dades