Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT I RECURSOS

Competències i objectius

NFORMACIÓ PROVISIONAL. PENDENT D'APROVACIÓ PEL CONSELL DE DEPARTAMENT.

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

 

ASIGNATURA

              SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y RECURSOS

CÓDIGO

              38002

CARÁCTER

              Troncal – 1er cuatrimestre

CRÉDITOS TOTALES

              6 E.C.T.S.

PROFESORES

              ROS GILABERT, JOSE MANUEL

DESCRIPTOR 

              Análisis, gestión y control. Normativas.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG11 : Saber definir i implementar un sistema de control continuat dels processos clau que configuren l'operació.
 • CG2 : Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; fer anàlisis, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica, així com estudis de sostenibilitat en els edificis.

 

Competències específiques (CE)

 • CE26 : Conèixer les necessitats de l'empresa, la importància del capital humà, de la formació, de la informació i de la implantació de sistemes de qualitat.
 • CE27 : Conèixer com s'elabora un pla de qualitat en una empresa i com es posa en marxa.
 • CE28 : Aprendre a controlar els dispositius de mesurament i seguiment d'un pla de qualitat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 • Establecer sistemas de gestión para implementar en las organizaciones sistemas de control en cada uno de los procesos clave, identificando éstos.
 • Conocer como se elabora un Plan de Calidad en una empresa y su puesta en marcha, basándose en estándares reconocidos y valorados internacionalmente, como la norma EN-ISO 9001.

 

 

Dades generals

Codi: 38002
Professor/a responsable:
BLANCO BARTOLOME, LUCIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix

Sense dades