Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTRATÈGIA EN COMUNICACIÓ DIGITAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG2 : Capacitat de treballar en equip i en l'aplicació de tècniques innovadores i dinàmiques de la gestió de treball, de projectes i d'equips.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en el maneig d'instruments tècnics.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Integrar-se en l'àrea funcional de màrqueting d'una empresa o organització xicoteta, mitjana o gran i exercir amb soltesa qualsevol labor de gestió en ella encomanada.
 • CE3 : Conèixer i comprendre els conceptes bàsics del màrqueting i la comercialització a través d'Internet i de les noves tecnologies, i la seua vinculació amb les estratègies de màrqueting globals de l'empresa.
 • CE4 : Ser capaç de prendre decisions relatives a les variables comercials.
 • CE6 : Ser capaç d'analitzar i comprendre el comportament dels consumidors i els factors que influeixen en la seua conducta des de la perspectiva de màrqueting.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 36342
Professor/a responsable:
RAMOS SOLER, IRENE
Crèdits ECTS: 5,50
Crèdits teòrics: 1,10
Crèdits pràctics: 1,10
Càrrega no presencial: 3,30

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,55
  Crèdits pràctics: 0,55
 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0,55
  Crèdits pràctics: 0,55
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix