Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES I

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes biomèdics en l'àmbit d'aplicació del grau liderant-ne la posada en funcionament i la millora contínua.
 • CG10 : Adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CG11 : Adquirir un compromís ètic amb la millora de la salut.
 • CG12 : Saber transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió del graduat en Enginyeria Biomèdica.
 • CG2 : Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes biomèdics, serveis i aplicacions del sector sanitari i de la informació que gestionen.
 • CG3 : Dissenyar, desenvolupar i avaluar procediments d'anàlisis en l'àmbit de la salut.
 • CG4 : Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a implantar sistemes biomèdics, serveis i aplicacions en l'àmbit de la salut i valorar-ne el benefici de la inversió.
 • CG5 : Conèixer, comprendre i aplicar els estàndards i les normes tècniques sobre l'ús de tecnologies d'informació i comunicacions en l'àmbit de la salut.
 • CG6 : Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG7 : Resoldre problemes amb iniciativa, autonomia i creativitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG8 : Participar i liderar equips multidisciplinaris i ser capaç de comunicar coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la enginyeria biomèdica i l'aplicació que tenen en l'àmbit de la salut.
 • CG9 : Analitzar i valorar l'impacte econòmic, social, mediambiental i en salut de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat pròpia del graduat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de dirigir projectes de l'àmbit de les tecnologies de la informació per a la salut, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Ser capaç de dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions de tecnologies de la informació per a la salut i de la informació que gestionen.
 • Ser capaç de concebre, desenvolupar i mantenir aplicacions, sistemes i serveis informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Saber aplicar les habilitats i els conceptes adquirits en les pràctiques externes en empreses.
 • Saber aprendre de manera autònoma tècniques i coneixements nous i adequats a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes basats en tecnologies de la informació i les comunicacions destinats a cures de salut.
 • Saber responsabilitzar-se de posar en marxa i millorar contínuament sistemes aplicats a les tecnologies de la informació per a la salut, a més de conèixer-ne l'impacte econòmic i social.
 • Capacitat per a participar en projectes relacionats amb les tecnologies de la informació per a la salut que integren grups interdisciplinaris.
 • Capacitat per a comprendre les necessitats dels actors que participen en les cures de la salut i proporcionar-los solucions tecnològiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 33638
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

Sense dades

Estudis en què s'imparteix