Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTEGRACIÓ DE SISTEMES CLÍNICS

Competències i objectius

INFORMACIÓ PROVISIONAL. PENDENT DE REVISIÓ PER PART DE LA PERSONA RESPONSABLE.

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La necesidad de interconectar los diferentes sistemas informáticos para mejorar la gestión de los procesos clínicos es un hecho innegable. Sin embargo, este proceso de integración es una tarea compleja debido a la heterogeneidad existente entre las tecnologías y sistemas informáticos y a la falta de estándares orientados a la integración.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG7 : Resoldre problemes amb iniciativa, autonomia i creativitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Conèixer les estratègies i metodologies d'integració de sistemes biomèdics així com el seu potencial en l'àmbit de la salut.
 • CE16 : Reconèixer els beneficis i limitacions, en termes de costos, interoperabilitat i rendiment, relacionats amb diverses infraestructures que poden ser usades en els sistemes sanitaris.
 • CE5 : Conèixer i comprendre els instruments utilitzats en enginyeria biomèdica així com el seu funcionament bàsic.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els problemes d'integrar aplicacions i alternatives (patrons) per a solucionar-los.
 • Conèixer els principals components implicats en una solució d'integració d'aplicacions.
 • Conèixer les principals tecnologies utilitzades per a possibilitar la interoperabilitat de les aplicacions.
 • Conèixer la problemàtica particular de la integració d'aplicacions sanitàries.
 • Conèixer les principals plataformes i tecnologies utilitzades actualment per a integrar les aplicacions sanitàries.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

¿Conocer y comprender la problemática de la interconexión de los sistemas y aplicaciones TIC.
¿Conocer y comprender la evolución de los paradigmas, tecnologías e infraestructuras de integración.
¿Capacidad para aplicar las metodologías y estándares de integración adecuados en función de los requerimientos del proyecto.
¿Capacidad para manejar, gestionar e implantar las principales herramientas y sistemas de integración orientasdas a servicios.
¿Capacidad para analizar y llevar a cabo proyectos de integración.

 

 

Dades generals

Codi: 33633
Professor/a responsable:
MORA MORA, HIGINIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix

Sense dades