Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET INTERNACIONAL ECONÒMIC

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG1 : Redactar i interpretar textos jurídics en l'àmbit internacional
 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG5 : Liderar, organitzar i gestionar equips de treball en contextos internacionals

 

Competències Específiques

 • CE1 : Analitzar la naturalesa i característiques de les relacions entre els actors internacionals i particularment entre els Estats.
 • CE13 : Conèixer el paper que les empreses multinacionals exerceixen en les organitzacions internacionals i en les relacions internacionals en general.
 • CE24 : Comprendre el paper que exerceix Espanya en la societat internacional.
 • CE3 : Diferenciar les diferents competències i funcions de l'Estat, les organitzacions internacionals i els actors no estatals en el sistema internacional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer amb precisió els coneixements bàsics en l'àmbit del Dret Internacional Econòmic amb recolze en les fonts bibliogràfiques i documentals actualitzades.
 • Desenvolupar la capacitat d'emetre judicis crítics sobre el Dret Internacional Econòmic en el marc de la societat internacional contemporània.
 • Adquirir l'habilitat d'aprenentatge autònom per a emprendre estudis posteriors.
 • Desenvolupar la capacitat per a l'acompliment d'estudis de gestió i executius en aquells sectors que exigisquen anàlisis i compressió del Dret Internacional Econòmic. Tal és el cas, principalment, de mitjans de comunicació, departaments de grans empreses trasnacionales, Agències governamentals, Organitzacions Internacionals, Organitzacions no governamentals o institucions de diplomàcia pública.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 28229
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix