Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOESTADÍSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El programa de l'assignatura ha sigut dissenyat arreplegant els aspectes més destacables del grau en Infermeria relatius a la salut i l'assistència sanitària, així com les funcions bàsiques del professional d'infermeria. Pretén dotar l'alumne de les tècniques de quantificació d'utilitat per al desenrotllament i comprensió d'altres matèries del pla d'estudis, crear en l'alumne les aptituds i habilitats per a afrontar de forma crítica, reflexiva i científica el volum d'informació quantitativa i situacions d'incertesa del seu àmbit de treball, i oferir un suport metodològic perquè l'alumne escometa els nous avanços científics

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-1 : Conèixer l'estadística aplicada a les ciències de la salut.
 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-3 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E-4 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E-5 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.
 • E-6 : Plantejar la seqüència global per a l'estudi quantitatiu i estadístic de l'estat de salut d'una població.
 • E-7 : Utilitzar els recursos informàtics per a l'anàlisi de qüestionaris i altres eines d'avaluació de l'estat de salut d'una població.
 • E-8 : Interpretar i comunicar els resultats dels estudis en l'àmbit de les ciències de la salut.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 26 : Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a l'anàlisi estadística bàsica de dades.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a l'anàlisi de dades a través d'ordinador personal.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a interpretar i comunicar resultats estadístics del seu àmbit.

 

 

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Desenvolupar coneixements i habilitats per a l'anàlisi estadística bàsica de dades.

- Desenvolupar coneixements i habilitats per a l'anàlisi de dades amb ordinador personal.

- Desenvolupar coneixements i habilitats per a la interpretació i comunicació de resultats estadístics del seu àmbit

 

 

Dades generals

Codi: 27005
Professor/a responsable:
MONCHO VASALLO, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix