Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PATOLOGIA OCULAR CLÍNICA I SALUT PÚBLICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Patología Ocular y Salud Pública se conforma de dos partes diferenciadas. La parte correspondiente a Patología Ocular tiene un enfoque meramente clínico, es decir, las distintas Patologías Oculares se estudian a partir de la sintomatología y semiología de las distintas entidades nosológicas, incidiendo así mismo tanto en el pronóstico funcional como en la terapéutica. Para ello, la asignatura se divide en los bloques correspondientes teniendo en cuenta este aspecto clínico, siguiendo una metodología de Casos, es decir, aprendizaje basado en problemas, muy adecuado para el estudio de las asignaturas de Ciencias de la Salud. La parte correspondiente a Salud Pública tiene una orientación fundamentalmente práctica y poblacional. Los contenidos planificados están orientados a la adquisición de conocimientos y habilidades para la aplicación de la metodología epidemiológica y los principios de la Promoción y Educación para la Salud el estudio y diseño de intervenciones sobre las principales patologías visuales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES40 : Conèixer les propietats i funcions dels diferents elements que componen el sistema visual.
 • CES46 : Conèixer les accions farmacològiques, els efectes col·laterals i interaccions dels medicaments.
 • CES48 : Conèixer els efectes sistèmics adversos més freqüents després de l'aplicació dels fàrmacs tòpics oculars habituals.
 • CES49 : Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, amb la finalitat de remetre els pacients a l'oftalmòleg per al seu estudi i tractament.
 • CES50 : Conèixer les manifestacions de les malalties sistèmiques a escala ocular.
 • CES51 : Conèixer els models epidemiològics de les principals patologies visuals.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES54 : Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.
 • CES59 : Conèixer els mecanismes sensorials i oculomotors de la visió binocular.
 • CES76 : Conèixer les modificacions lligades a l'envelliment en els processos perceptius.
 • CES85 : Capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual.
 • CES86 : Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 5: competències de treball de final de grau i pràctiques externes

 • CES96 : Fer el protocol d'atenció a pacients en la consulta/clínica optomètrica.
 • CES97 : Elaborar una història clínica adequada al perfil del pacient.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar els procediments i les indicacions dels diversos mètodes d'exploració clínica i les tècniques diagnòstiques complementàries.
 • Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, amb la finalitat d'enviar els pacients a la consulta oftalmològica perquè els estudien i tracten.
 • Conèixer els models epidemiològics de les principals patologies visuals.
 • Aplicar tècniques d'educació sanitària i conéixer els principals problemes genèrics de salut ocular. Conèixer els principis de salut i malaltia.
 • Conèixer les manifestacions dels processos patològics i els mecanismes pels quals es produeixen les principals malalties humanes.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, registre de casos i elaboració d'històries clíniques.
 • Saber fer una anamnesi completa.
 • Dissenyar, aplicar i controlar programes de teràpia visual.
 • Adquirir la capacitat d'examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals, amb especial èmfasi en el diagnòstic diferencial.
 • Identificar i analitzar els factors de risc mediambientals i laborals que poden causar problemes visuals.
 • Aplicar els coneixements adquirits en els mòduls anteriors en establiments d'òptica, clíniques, hospitals i empreses del sector.
 • Fomentar la col·laboració amb altres professionals sanitaris.
 • Informar al pacient de tots els actes i proves que es faran i explicar-li clarament els resultats i la seua diagnosi.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22


Objetivos formativos.


Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas diagnósticas complementarias.
Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su estudio y tratamiento.
Conocer los modelos epidemiológicos de las principales patologías visuales.
Conocer y aplicar técnicas de educación sanitaria y los principales problemas genéricos de salud ocular. Conocer los principios de salud y enfermedad.
Conocer las manifestaciones de los procesos patológicos y los mecanismos por los que se producen las principales enfermedades humanas.
Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de casos y de elaboración de historias clínicas.
Saber realizar una anamnesis completa.
Diseñar, aplicar y controlar programas de terapia visual.
Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis en el diagnóstico diferencial.
Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales.
Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de óptica, clínicas, hospitales y empresas del sector.
Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios.
Comunicar e informar al paciente de todos los actos y pruebas que se van a realizar y explicar claramente los resultados y su diagnosis.

Objetivos específicos aportados por el profesorado


Objetivos correspondientes a la parte de Patología Ocular Clínica:
1. Realizar el diagnóstico clínico de sospecha de las distintas patologías oculares.
2. Distinguir el pronóstico de las distintas enfermedades oculares en relación con la afectación de la función visual.
3. Conocer los tratamientos más adecuados de las distintas patologías oculares.

Objetivos correspondientes a la parte de Salud Pública:


1. Conocer los principios de salud y enfermedad.
2. Comprender las bases conceptuales de la Salud Pública y la Epidemiología aplicada al estudio de las patologías visuales.
3. Conocer desde un punto de vista epidemiológico los principales problemas de salud visual.
4. Identificar distintos tipos de estudios epidemiológicos que se utilizan para el análisis de los problemas de salud visual.
5. Estudiar la validez de una prueba diagnóstica.
6. Conocer las diferentes condiciones de trabajo que puedan influir en el riesgo de desarrollar patologías oculares.
7. Mostrar conocimiento sobre las estrategias principales de la promoción de la salud visual, especialmente la referida a la Educación para la Salud.

 

 

Dades generals

Codi: 24034
Professor/a responsable:
FERNANDEZ SANCHEZ, LAURA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0,66
  Crèdits pràctics: 0,54
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: FARMACOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,66
  Crèdits pràctics: 0,54

Estudis en què s'imparteix