Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PATOLOGIA OCULAR CLÍNICA I SALUT PÚBLICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES40 : Conèixer les propietats i funcions dels diferents elements que componen el sistema visual.
 • CES46 : Conèixer les accions farmacològiques, els efectes col·laterals i interaccions dels medicaments.
 • CES48 : Conèixer els efectes sistèmics adversos més freqüents després de l'aplicació dels fàrmacs tòpics oculars habituals.
 • CES49 : Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, amb la finalitat de remetre els pacients a l'oftalmòleg per al seu estudi i tractament.
 • CES50 : Conèixer les manifestacions de les malalties sistèmiques a escala ocular.
 • CES51 : Conèixer els models epidemiològics de les principals patologies visuals.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES54 : Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.
 • CES59 : Conèixer els mecanismes sensorials i oculomotors de la visió binocular.
 • CES76 : Conèixer les modificacions lligades a l'envelliment en els processos perceptius.
 • CES85 : Capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual.
 • CES86 : Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 5: competències de treball de final de grau i pràctiques externes

 • CES96 : Fer el protocol d'atenció a pacients en la consulta/clínica optomètrica.
 • CES97 : Elaborar una història clínica adequada al perfil del pacient.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar els procediments i les indicacions dels diversos mètodes d'exploració clínica i les tècniques diagnòstiques complementàries.
 • Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, amb la finalitat d'enviar els pacients a la consulta oftalmològica perquè els estudien i tracten.
 • Conèixer els models epidemiològics de les principals patologies visuals.
 • Aplicar tècniques d'educació sanitària i conéixer els principals problemes genèrics de salut ocular. Conèixer els principis de salut i malaltia.
 • Conèixer les manifestacions dels processos patològics i els mecanismes pels quals es produeixen les principals malalties humanes.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, registre de casos i elaboració d'històries clíniques.
 • Saber fer una anamnesi completa.
 • Dissenyar, aplicar i controlar programes de teràpia visual.
 • Adquirir la capacitat d'examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals, amb especial èmfasi en el diagnòstic diferencial.
 • Identificar i analitzar els factors de risc mediambientals i laborals que poden causar problemes visuals.
 • Aplicar els coneixements adquirits en els mòduls anteriors en establiments d'òptica, clíniques, hospitals i empreses del sector.
 • Fomentar la col·laboració amb altres professionals sanitaris.
 • Informar al pacient de tots els actes i proves que es faran i explicar-li clarament els resultats i la seua diagnosi.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 24034
Professor/a responsable:
RUIZ CANTERO, MARIA TERESA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0,66
  Crèdits pràctics: 0,54
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0,66
  Crèdits pràctics: 0,54

Estudis en què s'imparteix