Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIOLOGIA DE LES MIGRACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Sociology of Migration is an elective course that is taught in the second semester of the fourth year of the Bachelor Degree in Sociology. It is directly linked to Social Structure and Social Processes I: Inequality and Social Exclusion.  It is held in English.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH3 : Capacitats en la planificació, disseny i execució de projectes d'intervenció social i polítiques públiques orientades a l'abordatge de problemes socials.

 

Competències transversals

 • CT3 : Reconeixement de la diversitat i capacitació per a la interculturalitat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer les diferents teories sobre el fet migratori des d'una perspectiva sociològica

- Conèixer les diferents fonts documentals i estadístiques per a l'anàlisi del fet migratori

- Identificar, per al cas de la UE i d'Espanya, grups, processos i condicions de vida de la població migrant

- Elaborar projectes d'investigació i intervenció relacionats amb el fet migratori

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Analysis of the social stratifiers between and within migrant groups (i.e. gender, age, sex, nationality, social class, ethnic group).

- Apply intersectionality theories to migration processes.

- Identify discourse differences about the migrants.

 

 

Dades generals

Codi: 23042
Professor/a responsable:
LA PARRA CASADO, DANIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix