Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROCESSOS SOCIALS II: SOCIOLOGIA DEL MEDI AMBIENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Introduccion a la sociologia ambiental: causas, efectos y significados sociales de la crisis socioambiental

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CTUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES2 : Anàlisi dels principals trets del sistema històric modern (estructura) i de les transformacions i evolució de les societats contemporànies.

 

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH1 : Coneixement i habilitats per a plantejar i desenvolupar una investigació aplicada, i per a triar les tècniques d'investigació pertinents en cada cas.

 

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)

 • CEE1 : Actitud crítica respecte de les doctrines (corrents principals, paradigmes dominants) i les pràctiques socials.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Presentar treballs de recerca.

- Analitzar, comprendre i criticar de forma reflexiva la teoria i conceptes sociològics davant de la crisi ambiental.

- Desenvolupar individualment i en equip problemes i exercicis teòrics i pràctics sobre la relació entre societat i medi ambient.

- Analitzar, comprendre i criticar de forma reflexiva la teoria sociològica ambiental que descriu i explica les relacions entre els models socioeconòmics moderns i postmoderns amb l'actual crisi socioambiental.

- Desenvolupar de forma individual i col·lectiva aproximacions metodològiques encaminades a la resolució de problemes i exercicis sobre la relació entre societat i naturalesa, amb especial focus en els impactes que l'acció antròpica genera sobre el medi ambient.

- Incitar l'alumne a un pensament crític amb les teories socials antropocèntriques que condicionen models de pensament que condueixen a comportaments col·lectius insostenibles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 23025
Professor/a responsable:
ALEDO TUR, ANTONIO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix