Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GASTRONOMIA I SISTEMES D'AGROALIMENTACIÓ SOSTENIBLE

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent de revisió per part de la persona responsable.

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger
 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionales
 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita

 

Competències generals

 • CG2 : Mostrar capacitat de síntesi i raonament crític en l'anàlisi dels entorns gastronòmics i culinaris.
 • CG3 : Resoldre tasques o realitzar treballs professionals en l'àmbit gastronòmic en el temps assignat per a açò, mantenint la qualitat del resultat.
 • CG7 : Saber aplicar els coneixements adquirits en l'àmbit d'estudi al món professional de la gastronomia, contribuint al desenvolupament dels Drets Humans, dels principis democràtics, dels principis d'igualtat de gènere, de solidaritat, de protecció del medi ambient i de foment de la cultura de la pau.

 

Competències Específiques

 • CE39 : Diferenciar entre sistemes de producció d'aliments tradicionals, sostenibles i ecològics i interpretar l'etiquetatge dels productes agroalimentaris
 • CE40 : Conèixer els riscos mediambientals i el tractament dels residus generats en el sector agroalimentari

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i diferenciar els sistemes de producció d'aliments tradicionals, sostenibles i ecològics.
 • Conèixer els riscos mediambientals i els tractaments dels residus generats en les indústries agroalimentàries.
 • Conèixer la repercussió econòmica i mediambiental del consum d'aliments fora de temporada.
 • Comprendre els efectes del transport a llarga distància sobre les propietats organolèptiques i culinàries dels aliments.
 • Saber discriminar entre sistemes d'etiquetatge de qualitat i ecològic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 21719
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,2

Estudis en què s'imparteix