Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
IMMERSIÓ I EXPERIMENTACIÓ EN GASTRONOMIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura se encuendra como básica dentro del bloque de asignaturas de Ciencia y Tecnología Culinaria. En esta asignatura se tratarán de forma práctica técnicas básicas de cocina que ayuden al alumno a desenvolverse en una cocina con las técnicas culinarias. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionales
 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç de treballar en equip i d'organitzar i planificar activitats en l'àmbit de les empreses del sector gastronòmic
 • CG2 : Mostrar capacitat de síntesi i raonament crític en l'anàlisi dels entorns gastronòmics i culinaris.
 • CG3 : Resoldre tasques o realitzar treballs professionals en l'àmbit gastronòmic en el temps assignat per a açò, mantenint la qualitat del resultat.
 • CG5 : Aprendre el suficient maneig de l'instrumental científic i tècnic directament relacionat amb els sectors alimentaris i gastronòmics.

 

Competències Específiques

 • CE27 : Conèixer els productes d'origen animal, vegetal i derivats, així com els sistemes de producció i saber seleccionar-los en funció de l'aplicació gastronòmica a desenvolupar
 • CE5 : Conèixer i saber aplicar les tècniques culinàries tradicionals i d'avantguarda, així com saber manejar l'instrumental necessari
 • CE6 : Conèixer i saber utilitzar l'instrumental i els sistemes de conservació, emmagatzematge i envasat de productes alimentaris i les possibles modificacions en les propietats finals del producte

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Pre elaborar aliments, preparar i presentar elaboracions culinàries senzilles i assistir en la preparació d'elaboracions més complexes.
 • Assistir en el servei i presentar begudes i menjars, tot açò executant i aplicant operacions, tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d'aliments i begudes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer las técnicas básicas de preparación de alimentos.

Saber elaborar preparaciones básicas de todo tipo de alimentos

 

 

 

Dades generals

Codi: 21708
Professor/a responsable:
ROCA OLMOS, DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix