Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MODELATGE I ANIMACIÓ PER COMPUTADOR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura pretende introducir al alumno en el mundo de la geometría tridimensional a través de herramientas informáticas que permitan modelar y simular la realidad. En concreto, se presentarán los principales modelos teóricos usados por programas CAD para representar la realidad que nos rodea, tanto con fines industriales (diseño industrial, arquitectónico, publicidad...) como de ocio (videojuegos, películas, ...).

Además la asignatura tiene una fuerte componente práctica que trasladará los conceptos teóricos a una de las herramientas profesionales más usadas hoy en día para realizar modelado y animación gráfica: 3D Studio Max. Uno de los objetivos finales de la asignatura es que el alumno inicie el desarrollo de su propio "port-folio" incluyendo las prácticas realizadas durante la misma.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C19 : Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques de gràfics per computador, incloent-hi 2D, 3D, renderització i il·luminació.
 • C21 : Dissenyar, construir i animar models tridimensionals, incloent-hi totes les etapes requerides per a la producció d'una imatge o seqüència infogràfica.
 • C23 : Dissenyar i desenvolupar videojocs i sistemes de simulació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'enginyer multimèdia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Introducir los conceptos teóricos claves del modelado y la simulación por computador
 • Conocer los principales modelos matemáticos que sirve para representar la realidad tridimensional
 • Dominar técnicas para modificar los objetos modelados
 • Conocer las técnicas que se usan para simular el medio natural y que dotan de realismo a un modelo (iluminación, materiales, texturas...)
 • Conocer y dominar los diferentes tipos de modelos de animación por computador y realizar animaciones con ellos
 • Introducir el lenguaje MAX-Script para programar entornos gráficos

 

 

Dades generals

Codi: 21018
Professor/a responsable:
LUCAS IBAÑEZ, LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix