Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROGRAMACIÓ I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

 

La asignaturas Programación I es el primer contacto del estudiante con los lenguajes de programación.

Está relacionada estrechamente con Programación II, y directamente con Matemáticas I, Fundamentos de Computadores, Sistemas Operativos, Fundamentos de Bases de Datos, Estructuras de Datos y Algorítmica, Sistemas Multimedia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B3 : Conèixer i comprendre els fonaments bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, l'algorítmica i la complexitat computacional.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C14 : Dissenyar, implementar, integrar i implantar les eines, aplicacions i components necessaris per a l'emmagatzematge, processament, distribució i accés als sistemes d'informació basats en web.
 • C25 : Dissenyar, produir i gestionar sistemes multilingües i multimodals de continguts multimèdia amb l'objectiu de garantir la seua internacionalització, localització, accessibilitat i usabilitat.
 • C27 : Conèixer i aplicar els diferents models de desenvolupament en entorn web, així com les tecnologies usades en el desenvolupament d'aplicacions en aquest entorn i els dispositius en els quals poden ser executades.
 • C5 : Programar aplicacions de forma robusta, correcta i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats aplicant els coneixements sobre procediments algorísmics bàsics i usant els tipus i estructures de dades més adequades.
 • C7 : Seleccionar i utilitzar la plataforma de desenvolupament adequada per a programar conjunts heterogenis de dispositius, amb diferent maquinari, sistema operatiu, i diferents tipus d'interfícies d'entrada i eixida.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'enginyer multimèdia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

 

 • Conocer, saber interpretar y analizar problemas susceptibles de resolución por un ordenador y diseñar algoritmos básicos que los solucionen, con independencia del lenguaje de programación a utilizar. 
 • Conocer, saber interpretar y aprender a trabajar con los elementos básicos de los lenguajes de programación: variables, tipos de datos elementales y estructurados, estructuras de control, recursividad básica.
 • Conocer, saber interpretar y aplicar técnicas de programación estructurada para la implementación de algoritmos básicos, que favorezcan la obtención de programas correctos, eficientes, bien organizados, bien documentados y legibles. 
 • Conocer, saber interpretar y analizar el concepto de complejidad computacional.

 

 

 

Dades generals

Codi: 21001
Professor/a responsable:
SATORRE CUERDA, ROSANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix