Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESPORTS DEL MAR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La finalitat del grau és formar als seus estudiants en els següents perfils professionals: docència de l'educació física, entrenament esportiu, activitat física i salut i gestió i recreació esportiva, per açò, aquesta assignatura es vincula directament amb l'adquisició de les competències necessàries per a aconseguir una adequada formació en cadascun dels perfils professionals.

Al costat d'açò, el mar ha representat per a l'ésser humà un context d'indubtable significat per al seu desenvolupament històric. Per açò, és justificat el desenvolupament d'un temari pioner i innovador que puga avançar en la conquesta i la cura d'aquest fantàstic ecosistema ecològic. L'activitat física desenvolupada en el mar ha sigut una de les accions més productives per a l'home

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Domini per a executar eficientment les tècniques bàsiques dels diferents esports.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE16 : Competència per a analitzar gestos tècnics detectant els errors bàsics de les habilitats específiques en entrenament esportiu descobrint les possibles causes que els provoquen.
 • CE7 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre fonaments dels esports.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a conèixer i analitzar els principis bàsics dels esports en el mar.
 • Capacitat per a transmetre els valors en la pràctica dels esports del mar.
 • Aplicar els coneixements sobre els esports del mar en diferents àmbits educatius.
 • Capacitat per a transmetre elements tècnics, tàctics i reglamentaris en els esports del mar.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 • Entendre i aplicar els coneixements bàsics de seguretat i els protocols d'emergències en la mar.
 • Conéixer l'evolució històrica i social de les diferents activitats físiques i esportives en el mitjà aquàtic.
 • Dominar els fonaments, terminologia bàsica i característiques de les diferents disciplines.
 • Adoptar les principals mesures de conservació i manteniment del material.
 • Demostrar habilitats bàsiques i coneixements tècnics elementals de les activitats física i esportives en la mar.
 • Executar de manera fluida maniobres bàsiques de navegació segons les diferents disciplines.
 • Dissenyar programes d'iniciació als esports de la mar, seleccionant i seqüenciant correctament els continguts a desenvolupar.
 • Desenvolupar l'observació i la capacitat d'anàlisi i investigació a través criteris cientificotècnics.

 

 

Dades generals

Codi: 16513
Professor/a responsable:
PENICHET TOMAS, ALFONSO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix