Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER -B ESPECIALITAT 9

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El Treball de finalització de Màster en l'ensenyament de les Ciències Socials suposa un projecte de recerca educativa destinat a les aules d'Educació Secundària i Batxillerat. Haurà d'estar relacionat amb el període de pràctiques docents de l'alumnat en els centres educatius i, per tant, té un caràcter pràctic i experimental.

Existeixen dues opcions a l'hora de realitzar el TFM: una proposta d'innovació docent o l'anàlisi d'una problemàtica en l'aula. En qualsevol dels dos casos, l'experiència de l'alumne/a en el seu període de pràctiques haver de veure's reflectida en el treball, analitzant els subjectes participants, la proposta didàctica a aplicar en l'aula i també els resultats d'aprenentatge de l'alumnat.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Els objectius que es pretenen aconseguir a través del TFM seran els següents:

- Iniciar una recerca en l'àmbit de l'ensenyament de les Ciències Socials

- Aprofundir en l'ensenyament i l'aprenentatge en els continguts de: Història, Geografia, Història de l'Art i Ciutadania

- Proposar activitats d'innovació didàctica

- Utilitzar diferents metodologies i estratègies a l'hora d'aplicar la recerca educativa

- Avaluar els continguts i els resultats d'aprenentatge de l'alumnat

- Autoevaluar les activitats i metodologies proposades

- Analitzar una problemàtica d'aula i proposar solucions en l'àmbit de les Ciències Social

 

 

Dades generals

Codi: 12174
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix